logo

PUNKT SPRZEDAŻY

DETALICZNEJ

SPRZEDAŻ

Punkt sprzedaży detalicznej ryb z hodowli Stawów Milickich SA w Rudzie Sułowskiej:

Sprzedaż ryb odbywa się w punkcie obsługi łowiska w budynku Gospody 8 Ryb (od strony tarasów) 

Punkt sprzedaży detalicznej otwarty:

Październik | poniedziałek-sobota 7:00-17:00

Listopad | poniedziałek – piątek 7:00-15:00

 

ZASADY DZIAŁANIA PUNKTU SPRZEDAŻY RYB / COVID-19

  1. lada sprzedaży lub stanowisko kasowe są oddzielone przesłonami z tworzywa sztucznego, które oddzielają obsługę od klientów, a obsługa zakrywa usta i nos za pomocą maski, maseczki lub przyłbicy oraz obsługuje klientów w rękawiczkach jednorazowych,
  2. dostęp do wewnętrznych stref handlowych ma wyłącznie obsługa,
  3. przy stanowisku handlowym jest obsługiwana, w tym samym czasie, 1 osoba,
  4. zapewnione są rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

 

Dostępność gatunków ryb jest zmienna, o aktualną ofertę ryb prosimy pytać pod nr tel (+48) 71 75 90 886

Ceny ryb w sprzedaży detalicznej i hurtowej (od 01.10.2021r.):

Lp.

Gatunek

Zakup do 200 kg 
(Detal)

Cena netto 

Cena brutto 

1.

Karp milicki

17,40

18,00

 

Lp.

Gatunek

Zakup do 100 kg 
(Detal)

Cena netto 

Cena brutto 

2.

Tołpyga

9,52

10,00

3.

Sum

23,81

25,00

4.

Szczupak

27,62

29,00

5.

Karaś

7,62

8,00

6.

Lin

19,05

20,00

7.

Okoń

13,33

14,00

8.

Amur

14,29

15,00

9.

Drobnica

3,81

4,00 

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015