logo
fot. Paweł Kucharski TRAVART.pl © Stawy Milickie
RYBY

Karp (Cyprinus carpio) – gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych.

Licznie odmiany są rozpowszechnione zarówno w hodowli, jak i w wodach otwartych na całym niemal świecie. Żyje w stawach, głębokich rzekach, starorzeczach, odnogach lub rozlewiskach.

Osiąga ponad 1 m długości i masę ponad 30 kg (największy złowiony ważył 46,10 kg i mierzył 113 cm).

Żywi się larwami owadów, mięczakami, skorupiakami, glonami oraz innymi organizmami zwierzęcymi i roślinami, w hodowlach dokarmiany zbożem.

fot. Paweł Kucharski TRAVART.pl © Stawy Milickie
RYBY

Sum (Silurus glanis) – gatunek ryby słodkowodnej z rodziny sumowatych.

Spotykany w dużych rzekach i zbiornikach zaporowych, w jeziorach jest rzadszym mieszkańcem.

Osiąga długość ponad 2 m i masę ciała ponad 100 kg (maksymalnie 5 m i wagę 306 kg)

Młodociane osobniki zjadają początkowo skorupiaki, robaki itp. Starsze są wybitnymi drapieżnikami. Poluje na ryby różnych gatunków, jest kanibalem. Czasem zjada żaby, małe ssaki a nawet ptaki wodne.

fot. Paweł Kucharski TRAVART.pl © Stawy Milickie
RYBY

Jesiotr (Acipenser oxyrinchus) – gatunek wędrownej, anadromicznej ryby z rodziny jesiotrowatych.

Liczne odmiany żyją w dwóch środowiskach: słodkowodnym i słonowodnym. Spotykany zarówno w rzekach jak i morzach.

Osiąga do 4 m i 350 kg masy ciała, przeciętnie 2,5 m i od 100 do 150 kg.

Jego pokarm stanowi fauna denna, którą wygrzebuje z miękkiego podłoża ryjkowatym pyskiem. Głównie są to mięczaki, skorupiaki, larwy owadów, niekiedy drobne ryby (babki i dobijaki).

fot. Paweł Kucharski TRAVART.pl © Stawy Milickie
RYBY

Szczupak (Esox lucius) – gatunek szeroko rozprzestrzenionej, drapieżnej ryby z rodziny szczupakowatych.

Żyje w wodach słodkich, zarówno płynących, jak i stojących, oraz w słonawych wodach Bałtyku.

Osiąga długość do 1,5 m i masę do około 10 kg. Okazy ponad 15–20 kg są rzadkie. Notowany rekord masy wynosił 35 kg.

Wybitny drapieżnik, większe osobniki mogą aktywnie gonić ławice ryb , żywi się  również drobnymi ptaki wodnymi lub niewielkimi zwierzętami lądowymi takimi jak gryzonie czy żaby.

fot. Paweł Kucharski TRAVART.pl © Stawy Milickie
RYBY

Amur (Ctenopharyngodon idella) – gatunek ryby słodkowodnej  z rodziny karpiowatych.

Żyje w nizinnych rzekach oraz jeziorach w stadach liczących od kilku do kilkunastu osobników, hodowany w akwakulturze.

Dorasta do 150 cm długości i 45 kg masy ciała.

Młode osobniki żywią się zooplanktonem. Przy długości 6–10 cm zaczyna się odżywiać głównie roślinnością wodną.

fot. Paweł Kucharski TRAVART.pl © Stawy Milickie
RYBY

Tołpyga (Hypophthalmichthys nobilis) – gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych.

Żyje w wodach stojących i wolno płynących zasobnych w plankton. Ryba ciepłolubna, preferuje ciepłe wody w rzekach, jeziorach i kanałach, zwłaszcza podgrzewanych.

Dorasta do 1,12 metra długości i 45 kg masy ciała.

Ryba ta żywi się głównie planktonem i drobnym pokarmem roślinnym. Dorosłe osobniki polują głównie na robaki, mięczaki, a także małe ryby.

fot. Paweł Kucharski TRAVART.pl © Stawy Milickie
RYBY

Okoń (Perca fluviatilis) – gatunek drapieżnej ryby z rodziny okoniowatych.

Występuje w wodach do 1000 m n.p.m., zarówno w płynących jak i stojących a także w słonawych wodach przybrzeżnych w estuarium rzek.

Osiąga do 60 cm i masę ciała do 4,8 kg.

Jednym z głównych pokarmów są skorupiaki. Narybek żywi się planktonem, później ikrą innych ryb (zwłaszcza karpiowatych). Dorosłe osobniki zjadają głównie ryby oraz większe bezkręgowce.

fot. Paweł Kucharski TRAVART.pl © Stawy Milickie
RYBY

Karaś (Carassius carassius) – gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych.

Preferuje małe i płytkie zbiorniki wodne (starorzecza, glinianki, torfianki).  Jest spotykany we wszystkich nizinnych wodach śródlądowych, stojących i wolno płynących.

Osiąga długość 40-50 cm i masę ciała 1-2 kg.

Ryba ta żywi się bezkręgowcami wodnymi, żyjącymi w mulistym dnie lub w jego pobliżu, rzadko roślinami.

fot. Paweł Kucharski TRAVART.pl © Stawy Milickie
RYBY

Lin (Tinca tinca) – gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych.

Występuje w praktycznie każdym rodzaju wód stojących i płynących, jednak najchętniej żyje w ciepłych, płytkich, silnie zarośniętych wodach stojących.

Osiąga długość 30–40 cm i masę ciała 1–2 kg, wyjątkowo do 70 cm i 7,5 kg.

Młodociane osobniki zjadają plankton. Pokarmem osobników starszych są małe zwierzęta denne (robaki, ślimaki, larwy owadów, mięczaki), rośliny, a także na pół przegniłe ich części.

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015