logo
fot. Paweł Kucharski TRAVART.pl © Stawy Milickie

METODY HODOWLI

W STAWACH MILICKICH

KARP

Jak hodujemy Karpia Milickiego?

Cały cykl hodowlany karpia milickiego odbywa się na obszarze Doliny Baryczy. Narybek pochodzi z hodowli Stawów Milickich i to z niego w ciągu trzech lat wyrasta najbardziej popularny na Dolnym Śląski karp z okolic Milicza. Ryby odżywiają się pokarmem naturalnym wytworzonym w stawach, a do dokarmiania stosuje się tylko pasze zbożowe. Produkcja trwa trzy lata i opiera się na tradycyjnych dla tego regionu metodach hodowli. Większość prac, tak jak przed setkami lat, wykonywana jest ręcznie przez wykwalifikowanych rybaków pod nadzorem weterynaryjnym oraz przy spełnianiu warunków humanitarnego traktowania ryb.

 

Cykl produkcyjny karpia milickiego trwa 3 lata i składa się z 5 etapów:

 

  1. Tarło

Do tarła wybiera się osobniki o najlepszych cechach. Przeprowadzane jest w naturalnych ziemnych tarliskach. Tarło odbywa się w maju i czerwcu w płytkiej (70 cm), silnie zarośniętej wodzie. Przebiega bardzo hałaśliwie, w jego trakcie tarlaki bardzo często wyskakują ponad powierzchnię wody. Ikra jest przyklejana do roślinności wodnej. Wylęg następuje po 3–5 dniach. Larwy zaraz po wylęgu mierzą około 5 mm i mają duży woreczek żółtkowy z którego czerpią energie w pierwszych dniach życia.

 

  1. Wychów narybku (lipcówka)

Następnie odłowionym wylęgiem zarybia się tzw. przesadki pierwsze, są to niewielkie płytkie ciepłe stawy, gdzie wylęg w ciągu 3-6 tygodni, dzięki bardzo dobrym  warunkom pokarmowym uzyskuje szybkie tempo wzrostu, w krótkim czasie. Przyrasta do wagi około 5-10 gram i jest to tzw. narybek letni (lipcówka).

 

  1. Odchów i zimowanie narybku jesiennego

Kolejnym etapem cyklu produkcji są przesadki drugie, które obsadzamy narybkiem letnim, czyli naszą lipcówką. Odławiamy je jesienią tego samego roku lub wiosną roku następnego, jest to tzw. narybek jesienny o masie od 50 do 100 gram. Narybek dokarmia się ześrutowanymi ziarnami zbóż (pszenica, jęczmień, pszenżyto, kukurydza), trzy razy w tygodniu do końca września. Co dwa tygodnie przeprowadza się próbne odłowy przy użyciu podrywki. Dzięki temu można określić wielkość przyrostów masy ciała ryb. Próbne odłowy przeprowadza się w miejscach karmienia, gdyż tam ryby grupują się - żerując paszę. Na zimowanie narybki jesienne zostawiamy w stawach narybkowych. W okresie zimowym ważne jest zrobienie przerębli przy napustach i odpływach stawów, które umożliwiają niewielki przepływ wody przez staw, wymianę gazową, obserwację zachowania ryb oraz pomiarów parametrów wody. Ważny jest codzienny dozór stawu.

 

  1. Obsada stawów handlowych zwanych też towarowymi

Następnie narybkiem jesiennym, zarybiane są stawy kroczkowe – dużo większe powierzchnie - od kilku do kilkudziesięciu hektarów o większych głębokościach. Na jesień tzw. kroczki o masie 250-500 gram są odławiane. Jest to już drugi rok produkcji licząc od tarła. Potem na wiosnę kroczkiem obsadzamy stawy handlowe. Karpie w tych stawach hodowane są w polikulturze z innymi gatunkami ryb, nie konkurującymi z nimi pod względem pokarmu. Ryby w stawach handlowych są karmione trzy razy w tygodniu paszą zbożową (pszenica, jęczmień, pszenżyto, kukurydza). W początkowym okresie karmienia pasza jest rozdrabniana gniotownikiem, w późniejszym okresie - zależnym od wielkości przyrostów jednostkowych, karmione są całym zbożem. Przyrosty jednostkowe sprawdzane są w czasie próbnych odłowów przeprowadzanych w miejscu karmienia za pomocą podrywki. Najintensywniejsze karmienie przypada w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień.

 

  1. Odłowy

Jesienią (październik), po trzech latach hodowli zaczynamy odławiać stawy handlowe. Pora roku nie jest z przypadkowa, ponieważ musimy zdążyć odłowić ryby na stoły wigilijne. Jest to również podyktowane warunkami  biologicznymi - spada temperatura wody, co powoduje u ryb jako zmiennocieplnych zwolnienie metabolizmu, czyli przede wszystkim mniejsze zapotrzebowanie w tlen. To umożliwia nam opuszczenie wody w stawie przy pomocy mnicha spustowego i zagęszczenie ryby na tzw. łowisku. Rybacy okrążają siecią łowisko i skupiają rybę jeszcze bardziej. Następnie ryba za pomocą kasarków przenoszona jest na sortownię, gdzie rozdziela się ją na poszczególne gatunki.  Potem ryby trafiają do specjalistycznych basenów transportowych, następnie są ważone i transportowane do magazynów rybnych. Magazyny rybne są to stawy o głębokości od 1,7-2,0 metra, pozbawione roślinności, o dobrym przepływie wody i natlenieniu – gwarantujące dobre warunki rybom przebywającym w dużym zagęszczeniu. Następnie w grudniu (w okresie przedświątecznym) ryby przenosi się na płuczkę, gdzie przebywają w przepływającej wodzie i zostają pozbawione mulistego posmaku i zapachu, dzięki czemu mięso karpia milickiego jest smaczne i zdrowe.

STAWY MILICKIE SA

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

(+48) 71/ 38 32 482

fax: (+48) 71/ 38 47 110 (wew. 25)

mail: biuro@stawymilickie.pl

NIP: 916-13-88-540

BIURO

Sułów, ul. Kolejowa 2

(I piętro, Bank Spółdzielczy)

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 38 47 110

BIURO WE WROCŁAWIU

Rynek 58, III p.

50-116 Wrocław

HOTEL NATURUM

Ruda Sułowska 20

56-300 Milicz

tel.: (+48) 71/ 75 90 888

tel.: (+48) 534 964 120

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

GOSPODA 8 RYB

tel.: (+48) 534 964 120

WYCIECZKI, FOTOSAFARI

tel.: (+48) 71/ 759 08 88

DZIAŁ SPRZEDAŻY
HOTELU NATURUM

mail: rezerwacje@stawymilickie.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stawy Milickie SA 2008-2015